Partnership:

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
Instituto da Lingua Galega (University of Santiago de Compostela)

Team: 

Francisco Dubert (ILG)

Gabriela Vitorino (CLUL)

João Saramago (CLUL)

Luísa Segura (CLUL)

Rosario Álvarez (ILG)

Xosé Afonso Álvarez Pérez (Principal Investigator) (CLUL)

Funding:

The Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) and the Ministerio de Educación of the Spanish Government funded a postdoctoral fellowship to Dr. Xosé Afonso Álvarez for a part-time participation in this project (years 2009 and 2010).

Project start:

January 2009

 

Goals:

Preparation of an atlas with comments to study the linguistic reality from NW to SW of the Iberian Peninsula through the representation on the same map of the results of Galician and Portuguese languages, which makes possible to initiate contrastive studies to examine the 
(dis-)continuity of the linguistic phenomena in either side of the border line.

The materials come from the surveys of the Atlas Lingüístico Galego (ALGa) and the Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG) conducted between 1974 and 2004. The work will provide with circa 150 maps, covering above all phonetic-phonological and lexical phenomena.

 

Publications:

- Álvarez Pérez, X. A. (2010): E os da banda d’alá son máis estranxeiros ca os de Madrí? Estudo contrastivo de designacións galegas e portuguesas no campo semántico da gandaría. Verba. Anuario galego de Filoloxía, 37, pp. 57-88. [texto completo]

- Álvarez Pérez, X. A. (in press): "Sprachliches und sprachwissenschaftliches Material zur Untersuchung an der Grenze zwischen Galicien und Portugal", Endruschat, Annette / Ferreira, Vera: Korpus- und Dokumentationslinguistik, München: Meidenbauer.

- Álvarez Pérez, X. A. (in press): “A fronteira entre galego e portugués. A perspectiva portuguesa”. H. Monteagudo (ed.): Contacto de linguas, hibridade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.

Álvarez Pérez, X. A. (in press): “Cartografía lingüística de Galicia e Portugal”. Actes del XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques.

- Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Saramago, João (in press, 2012): "Áreas lexicais galegas e portuguesas: um novo olhar para a proposta de Cintra", Estudis Romànics, XXXIV.